WAŻNE - PRZECZYTAJ PRZED ZAKUPEM!

WAŻNE – PRZECZYTAJ PRZEZ ZAKUPEM!

 

Bilety na imprezy Organizatora dostarczane są drogą elektroniczną w formie potwierdzenia zamówienia pocztą e-mail.

 

Po dokonaniu zakupu biletu w naszym sklepie otrzymacie Państwo dwa potwierdzenia - jedno z systemu dotpay z potwierdzeniem wpłaty (nie jest ono biletem i nie uprawnia do wstępu na imprezę) oraz drugie z naszego sklepu z biletem wstępu.

 

Potwierdzenie zakupienia biletu drogą elektroniczną w formie wydruku jest wystarczające do wstępu na Imprezę. Klient jest zobowiązany chronić potwierdzenie i nie udostępniać go innym osobom (zwłaszcza zawartego w nim kodu kreskowego służącego identyfikacji biletu specjalnym czytnikiem).

 

Spektakle odbywają się zarówno na salach z miejscami numerowanymi, jak i nienumerowanymi: 

 

- podczas zakupu biletu na spektakl odbywający się na sali z miejscami numerowanymi widoczny jest podgląd sali, na której można wybrać określone miejsce. Może się zdarzyć sytuacja, że  zakupione miejsca z przyczyn technicznych np. zmiana scenografii nie będą mogły być zajęte, w takiej sytuacji Organizator skontaktuje się odpowiednio wcześniej i zaproponuje równie dogodne miejsca lub zapewni zwrot biletu,

 

- podczas zakupu biletu na spektakl z miejscami nienumerowanymi podgląd sali nie jest widoczny,

 

UWAGA - nie przyjmujemy rezerwacji mailowych i telefonicznych.

 

Jeżeli nie otrzymaliście Państwo potwierdzenia z biletem prosimy przed kontaktem z nami sprawdzić najpierw folder ze spamem.

 

Po dokonaniu zamówienia w systemie klient zostaje automatycznie przeniesiony do bezpiecznego systemu płatności dotpay, gdzie może wybrać sposób dokonania wpłaty: przelew elektroniczny lub kartę kredytową.

 

Zamówienie nieopłacone w sklepie jest ważne tylko 30 min. Jeżeli do tego czasu nie zostanie opłacone, miejsca zostają zwolnione.

 

W miejscu odbywania się Imprezy zostanie wpuszczona pierwsza i tylko jedna osoba posiadająca ważne potwierdzenie. 

 

Osoby, które spóźnią się i nie przybędą na godzinę oznaczoną w programie imprez i na potwierdzeniu biletu mogą nie zostać wpuszczone na salę. Z tego tytułu nie przysługuje żaden zwrot należności za bilet.

 

Bilety ulgowe przysługują wyłącznie uczniom, studentom do 26 roku życia, rencistom, emerytom i osobom niepełnosprawnym. Osoba uprawniona jest zobowiązana do przedstawienia dokumentu uprawniającego do zniżki ( legitymacja studencka, rencisty itp.) przy wejściu na Imprezę. Bilety ulgowe sprzedawane są do wyczerpania ich określonej puli.

 

Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany: cen Biletów, rodzajów Biletów, akcji promocyjnych. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na realizację zawartych umów i zamówień złożonych przed datą wejścia w życie takich zmiany zgodnie z ogłoszeniem zamieszczonym w Sklepie.

 

Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niezłożenie zamówienia lub niedostarczenie potwierdzenia zamówienia, niemożność dokonania zapłaty ceny - spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem e-mail lub numerem tel. podanymi przez Klienta, problemami z siecią, Internetem lub innymi okolicznościami, na które Sklep nie miał wpływu.

 

Pełen regulamin sprzedaży znajduje się w zakładce "regulamin". Prosimy o zapoznanie się przed zakupem. Dokonanie zakupu równoznaczne jest z akceptacją regulaminu.

 

Kontakt: bilety@boskakomedia.pl Tel:  + 48 504 416 796 czynny pon.-pt. od 11.00 do 18.00. 

BILETY DOSTĘPNE WKRÓTCE