Świetne przyjęcie „Koncertu życzeń” na Festiwalu Prapremier

13 października 2015

Koprodukcja Boskiej Komedii, Łaźni Nowej i TR Warszawa w reż. Yany Ross była gościem zakończonego 10 października 2015 bydgoskiego Festiwalu Prapremier. Publiczność festiwalowa przyjęła nas bardzo gorąco - grająca główną rolę Danuta Stenka była wywoływana do braw aż pięciokrotnie. 
Impreza, na której gościliśmy jest organizowana przez Teatr Polski w Bydgoszczy i w tym roku zyskała nową formułę. Dziewięć festiwalowych dni, 15 przedstawień polskich i zagranicznych, debaty i koncerty - tak w skrócie przedstawiał się program XIV Festiwalu Prapremier. „Koncert życzeń” był prezentowany dwukrotnie. „Gazeta Wyborcza” napisała „Uzupełnienie programu o spektakle wykorzystujące nowe tendencje dramaturgiczne (w tym "Koncert Życzeń") pozwoliło stworzyć festiwal nie tylko żywo reagujący na najbardziej palące problemy dzisiejszego świata, ale też pokazujący najciekawsze kierunki rozwoju teatru” [w: „Sztuka zaangażowana. Prapremiery weszły na dobrą drogę”Marta Leszczyńska].