Twardy gnat, martwy świat

04 listopada 2014

W festiwalowym Purgatorio zobaczymy sztukę Mateusza Pakuły, autora nagrodzonego Gdyńską Nagrodą Dramaturgiczną za Smutki Tropików (spektakl na podstawie sztuki Pakuły pokazywany był na zeszłorocznej Boskiej Komedii). Twardy gnat, martwy świat to sztuka-manifest i sztuka-wygłup. Na pierwszy plan wysuwa się tu specjalna koncepcja literacka nazwana przez autora „bad writingiem”. Co to jest „bad writing”? To literacki odpowiednik zjawiska, które w sztukach plastycznych nosi nazwę „bad painting”. Chociaż nie do końca. „Bad writing” to świadome i praktykowane z ogromną uciechą tworzenie dobrej sztuki ze złej literatury. To tworzenie złej literatury dla dobra sztuki. To tworzenie złej literatury z premedytacją, która zmienia złą literaturę w sztukę. Tu już nie chodzi o naśladowanie kolokwialnego języka mówionego, zbieranie z ulicy, podsłuchiwanie głupot, przekształcanie, parodiowanie i hiperbolizowanie. Tu chodzi o zachwyt nad pisarską ułomnością. Nad nieudolnością. Im większa nieudolność tym smaczniejsza sztuka. Tak jest.Twardy gnat, martwy świat to także koncert. Koncert i stand-up. Stand-up i dziwaczne spotkanie autorskie. To także współczesna opowieść o Hiobie. O Bogu, o szatanie i o człowieku.