Poznaj naszych jurorów - Yun-Cheol Kim

14 listopada 2016

Do grona jurorów zasiadających w składzie jury konkursu PARADISO dołączył także Yun-Cheol Kim. Krytyk teatralny, redaktor i wykładowca.

 

Yun-Cheol Kim od 2014 roku piastuje funkcję artystycznego dyrektora Narodowego Zespołu Teatralnego Korei. Jego rozprawa doktorska, obroniona na BYU, poświęcona była współczesnemu amerykańskiemu dramatowi. W latach 2008-2014 był przewodniczącym Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Teatralnych (IATC). W tym okresie zainicjował wydawany przez Stowarzyszenie internetowy magazyn „Critical Stages” i wciąż pracuje jako członek jego rady redakcyjnej. Po dwudziestu latach pracy na Narodowej Akademii Sztuki w Korei, został mu przyznany tytuł honorowego profesora uczelni. W 2008 roku otrzymał Order Kultury od koreańskiego rządu. Dwukrotnie zdobył tytuł krytyka roku, opublikował dwanaście książek, dwie z nich to antologie składające się z teatralnych recenzji.