Mała Boska Komedia

04 października 2017

Festiwal Boska Komedia rozszerza w tym roku formułę o najlepsze przedstawienia dla dzieci i młodzieży, inaugurując tym samym pilotażową edycję przeglądu Mała Boska Komedia. Pierwsze przedstawienia można było zobaczyć na scenie Teatru Łaźnia Nowa już 7 i 8 października. Na przegląd składa się siedem spektakli dla dzieci i młodzieży, które zostały starannie wyselekcjonowane spośród przedstawień granych na deskach teatrów całej Polski. Celem festiwalu jest stworzenie oferty dla najmłodszej grupy odbiorców sprzyjającej kształtowaniu preferencji artystycznych, nawyku świadomego odbioru sztuki teatralnej oraz rozwijaniu potencjału twórczego, wyobraźni i kreatywności dzieci i młodzieży. 

Szczegółowy program Małej Boskiej Komedii przedstawia się następująco:

7 i 8 października, godz. 19:00 „Krzyżacy", reż. Jakub Roszkowski - Miejski Teatr Miniatura z Gdańska. Spektakl dla widzów od 10 lat.

8 października, godz. 12:00 „Kasieńka", reż. Anna Wieczur-Bluszcz - Miejski Teatr Miniatura z Gdańska. Spektakl dla widzów od 10 lat.

20 i 21 października, godz. 19:00 „Straszna piątka", reż. Maria Żynel, Białostocki Teatr Lalek. Spektakl dla dzieci od 5 lat.

4 listopada, godz. 19:00 „A niech to Gęś kopnie", reż. Marta Guśniowska - Teatr Animacji w Poznaniu. Spektakl dla dzieci od 9 lat.

13 grudnia, 18:00 „Opowieści z niepamięci" reż. Duda Paiva, Teatr Animacji w Poznaniu, spektakl dla dzieci od 9 lat.

14 grudnia, 18:00, „Piekło-Niebo", reż. Jakub Krofta, Wrocławski Teatr Lalek. Spektakl dla dzieci od 6 lat.

16 grudnia, 18:00, „Pomnik", reż. Jiří Havelka, Wrocławski Teatr Lalek. Spektakl dla młodzieży od 14 lat.