Nietoperz

03 grudnia 2013

Zostały jeszcze ostatnie bilety na Nietoperza w reżyserii Kornéla Mundruczó. Spektakl uznanego, węgierskiego reżysera jest artystyczną wypowiedzią na temat eutanazji, godności śmierci i umierania. Znajdujemy się w niejednoznacznej, sterylnej przestrzeni, z jednej strony przypominającej nowoczesną klinikę śmierci, z drugiej zaś opuszczony dwór. Mundruczó gromadzi na scenie różniące się wiekiem, płcią oraz doświadczeniem postaci i stawia je przed moralnymi i etycznymi dylematami dotyczącymi wolności wyboru i tego, kto powinien sprawować ostateczną władzę nad ludzkim życiem. Mimo poważnej tematyki, artysta nie ucieka w patos i melancholię, tworząc sceniczne sytuacje przepełnione ironią i krytycznym dystansem. Pełne cynizmu, gorzkie dialogi stopniowo odsłaniają utajone pokłady żalu i lęku wynikające z bezradności w starciu ze sprawami ostatecznymi. Mundruczò wykorzystuje konwencję opery buffo w sposób przekorny i ironiczny po to, żeby odsłonić przed widzami jedną z głównych przypadłości nowoczesności – nieumiejętność rozmawiania o kwestiach metafizycznych bez uciekania w sarkazm. Jednocześnie tworzy rodzaj sterylnego świata, w którym zgoda na zakończenie życia i dyskusje wokół eutanazji, zdają się o wiele łatwiejsze niż szczera rozmowa o własnych uczuciach i emocjach.

Zespół TR Warszawa został nagrodzony Grand Prix za kreację zbiorową na Kaliskich Spotkaniach Teatralnych.