Sceny Dantejskie

25 listopada 2013

Podczas tegorocznej edycji festiwalu Boska Komedia, postanowiliśmy zorganizować dyskusje z twórcami spektakli konkursowych INFERNO. Jest to wydarzenie, które do tej pory nie miało miejsca na festiwalu i stanowić ma część festiwalowego PURGATORIO. Sceny Dantejskie, stanowią w zamierzeniu cykl spotkań z twórcami wybranych przedstawień, który zneutralizować ma sztucznie ustanawianą granicę między artystami a publicznością. Po wybranych spektaklach, widzowie zostaną zaproszeni do dyskusji i będą mieli szansę na wyrażenie swoich opinii dotyczących obejrzanego dzieła. Mamy nadzieję, że dyskusje będą gorące, ale też, że uda nam się stworzyć atmosferę merytorycznej rozmowy i kreatywnej wymiany myśli. Spotkania poprowadzą wybitni krytycy i teoretycy teatru jak Joanna Derkaczew, Łukasz Drewniak czy Łukasz Maciejewski. Szczegółowy rozkład jazdy w zakładce Kalendarium.