NAJNOWSZA DRAMATURGIA BIAŁORUSKA. XXI WIEK
Czas trwania:
90 min. (bez przerwy)

//wykład//Białoruś - odNowa//

WSTĘP NA WYDARZENIA Białoruś - odNowa JEST BEZPŁATNY I NIEBILETOWANY. DECYDUJE KOLEJNOŚĆ PRZYBYCIA

Wykład zostanie wygłoszony w języku rosyjskim i będzie tłumaczony na język polski i język angielski.

***

Prelegentka: Viktoryia Larionova
Moderacja: Angelika Krashevska i Irina Lappo

***

Historia współczesnej dramaturgii na Białorusi kształtuje się zarówno pod wpływem procesów zachodzących w życiu kulturalnym i społecznym, jak i w sprzeciwie wobec nich. Potężny ruch nowego dramatu objawił się jako zjawisko niezależne od życia teatralnego, zdolne poruszać się zarówno w kierunku tradycyjnego dramatu arystotelesowskiego, jak i w kierunku teatru dokumentalnego i postdramatycznego. Podczas wykładu porozmawiamy o osobach i instytucjach, które zajmują kluczowe pozycje w rozwoju dramatu białoruskiego, oraz o tym, jak nowa białoruska rzeczywistość zmieniła współczesną sztukę. Spróbujemy odpowiedzieć na pytania: czym jest najnowszy dramat białoruski, w jakim kontekście i w jakich okolicznościach się rozwija, na czym polega fenomen białoruskiej dramaturgii i czy białoruski teatr potrzebuje nowego dramatu?

Sekcja Biała strzałka w prawo
Purgatorio