Dyrektor Artystyczny

Bartosz Szydłowski

Organizator Festiwalu: Teatr Łaźnia Nowa

Brak zdjęcia
Ewa Wolniewicz
Dyrektor
Brak zdjęcia
Bartosz Szydłowski
Zastępca Dyrektora ds. Artystycznych
Brak zdjęcia
Małgorzata Szydłowska
Dyrektor ds. Domu Utopii

Departament Minosa: Organizacja

Brak zdjęcia
Izabella Oleś
Producent Festiwalu
Brak zdjęcia
Bożena Sowa
Producent Wykonawczy

Departament Charona: Branża

Brak zdjęcia
Jagoda Bielawska
Koordynator
Brak zdjęcia
Olga Kwaczyńska
Sekretarz Jury Inferno
Brak zdjęcia
Viktoriia Semenska
Koordynator transportu

Departament Wergiliusza: Redakcja i Projekty

Brak zdjęcia
Jacek Wakar, Monika Winiarska
Teksty i redakcja
Brak zdjęcia
HOBBiT Piotr Krasnowolski
Tłumaczenia
Brak zdjęcia
Iga Łomanowska
Korekta
Brak zdjęcia
Zbigniew Prokop
Identyfikacja graficzna festiwalu, ilustracje, skład katalogu

Departament Minotaura: Koordyncja Przedstawień

Brak zdjęcia
Sławomir Matysiak
Koordynacja techniki
Brak zdjęcia
Aneta Skrzyszowska, Łukasz Bułas, Bartosz Jelonek, Agata Schweiger, Oliwia Kuc
Koordynacja spektakli
Brak zdjęcia
Bożena Sowa
Koordynacja hoteli i pobytu artystów
Brak zdjęcia
Bartosz Jelonek
Listy dialogowe
Brak zdjęcia
HOBBiT Piotr Krasnowolski Katarzyna Bazarnik („Odlot” / “Flight”) Jakub Perliński („Anioły w Ameryce, czyli demony w Polsce” / “Angels in America, or Demons in Poland”)
Tłumaczenia tekstów spektakli
Brak zdjęcia
Bożena Sowa, Viktoriia Semenska
Transport i transfer
Brak zdjęcia
Kazimierz Kofin, Kazimierz Wiliński, Sebastian Piórecki, Antoni Kulka-Sobkowicz, Łukasz Skalik, Jakub Kotynia, Mateusz Gierc, Jakub Sztandera, Aleksander Trafas
Zespół Techniki Teatru Łaźnia Nowa
Brak zdjęcia
Bogumiła Ciarkowska
Garderoba
Brak zdjęcia
Jolanta Potocka
Rekwizyty
Brak zdjęcia
Małgorzata Rapacz
Koordynacja pracy artystycznej Teatru Łaźnia Nowa
Brak zdjęcia
Agnieszka Podziewska, Katarzyna Kowalska-Bąk
Dział kancelaryjno-prawny
Brak zdjęcia
Drukarnia Beltrani
Drukarnia
Brak zdjęcia
Barbara Będkowska
Sekretariat
Brak zdjęcia
Ewa Dusik-Krupa
Archiwum
Brak zdjęcia
Sylwia Skupińska Kancelaria Radcy Prawnego
Opieka prawna
Brak zdjęcia
Kazimierz Kluska
Kierownik ds. administracyjnych
Brak zdjęcia
Zofia Hallo, Agnieszka Wilczyńska
Księgowość i kadry
Brak zdjęcia
Studio FNC
Strona www
Brak zdjęcia
visualnet.pl
System sprzedaży biletów
Brak zdjęcia
Drukarnia
Drukarnia Beltrani
Brak zdjęcia
Studio Kropka Kraków, Łukasz Kolender, Jurgita Zaikauskas („Narodziny wrogości” / “The Birth of Hostility”; „Własny pokój” / “Own Room”, „Strach i nędza 2022” / “Fear and misery 2022”)
Opracowanie i wyświetlanie napisów

Departament Nemroda: PR i Promocja

Brak zdjęcia
Marta Pawlik
PR
Brak zdjęcia
Łukasz Kolender, Monika Winiarska, Łukasz Gąsowski, Natalia Rieske
Promocja i komunikacja