JAK ŚWIĘTOWAĆ APOKALIPSĘ?

//spotkanie//

Prowadzenie: Kathrin Deventer, Robert Piaskowski

W spotkaniu wezmą udział dyrektorzy festiwali artystycznych.

Spotkanie będzie tłumaczone symultanicznie.

***

Kilka lat temu uczestniczyliśmy w dyskusjach o „festiwalizacji” życia kulturalnego. Radykaliści uważali, że festiwale bardziej szkodzą tkance kulturotwórczej, a ich kreatywny impuls jest przeceniany. Zwolennicy festiwali widzieli w nich potencjał rozwojowy zawarty w konfrontacji osiągnięć, w potencjale wymiany i osiąganiu jakości poprzez różnorodność. Jedni stawiali na prymat pracy organicznej, inni zwracali uwagę na festiwalowy prestiż, co dla szerokiej publiczności, a także dla środowiska teatralnego, nie jest bez znaczenia. Czy te dychotomie nie są dzisiaj anachronizmem? Ta dyskusja musi wrócić i sięgnąć do  pogłębionej analizy, szczególnie w obliczu post pandemicznego kryzysu. W kulturze oznacza on nie tylko braki finansowe i redukcję publiczności, ale konieczność stawiania nowych celów i wyzwań. Będziemy rozmawiać o tym, jaka jest aktualna sytuacja festiwali w Europie i czy pandemia jest impulsem rozwojowym, czy generuje stagnację?

Sekcja Biała strzałka w prawo
Purgatorio